Hankook Doğal Kauçuk Politikası ile Doğayı Koruyor

Hankook Doğal Kauçuk Politikası ile Doğayı Koruyor

Premium lastik üreticisi Hankook, sürdürülebilir doğal kauçuk politikasını Sürdürülebilir Doğal Kauçuk için Küresel Platform (GPSNR) politika çerçevesine uygun olarak güncelledi. Güney Koreli firma, böylece; lastikler için birincil hammadde olan doğal kauçuğa yönelik değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği daha da teşvik ediyor.

Hankook, 2018 yılında sürdürülebilir doğal kauçuk politikası oluşturmuştur ve doğal kauçuk değer zinciri için sürdürülebilirliği tanımlamak üzere kurulmuş uluslararası üyelik odaklı bir platform olan GPSNR’nin üyesidir. GPSNR politikası aracılığıyla; üreticiler, işleyiciler, tüccarlar dahil olmak üzere doğal kauçuk değer zincirinin her bir parçası; sadece faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uymakla kalmayıp, ayrıca insan hakları, çevre koruma ve yönetim şeffaflığı gibi alanlarda yeni GSPNR politikasına uygun olarak güncellenen Hankook’un gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır.

Hankook Lastikleri Çevre ve İnsan Hakları için Adım Atıyor

İnsan hakları yönergeleri, BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne dayalı olarak yerli halkların ve yerel toplulukların geleneksel ve ortak arazi kullanım haklarının korunmasını içermektedir. Hankook, ayrıca şu anda BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkelerinin etkililik kriterlerini izleyen bir Şikayet Mekanizması yürütmektedir. Çevre koruma açısından ise ormansızlaşmanın, kimyasalların kullanımından kaynaklanan su kirliliğinin, kaynakların tükenmesinin önlenmesi sağlanmaktadır. Hankook, nesli tükenmekte olan türler ve yaban hayatı ile birlikte doğal ormanları ve ekosistemleri restore etmenin yanı sıra; GHG emisyonlarını azaltmak için de çalışmaktadır. 

Doğal Kauçuk Değer Zinciri Şeffaflaşıyor

Hankook, politika kapsamında üreticilerden son kullanıcılara kadar uzanan karmaşık doğal kauçuk değer zincirinin şeffaflığını artırmak için de çaba gösterilmelidir. Premium lastik üreticisi, bununla birlikte; en uygun yetiştirme uygulamalarını belirlemek için malzeme verimliliğini artırmayı ve küçük çiftçileri ilgili alanda eğitim almaya teşvik etmeyi planlıyor. Hankook; teşvikler, eğitim ve satın alma izleme yoluyla politikayı uygulamak için partnerlerini aktif olarak destekleyecek. Politikaya uyumlarını en az iki yılda bir değerlendirmek için ortaklarına yönelik bir değerlendirme de yapacak.

Premium Lastik Üretimi için Doğal Kauçuk Kalitesi Yükseliyor

Hankook Lastik & Teknoloji’nin başkanı ve CEO’su Sooil Lee: “Sürdürülebilirlik, taviz veremeyeceğimiz bir gündemdir ve değer zincirleri bugün sürdürülebilirlik yönetim planının ayrılmaz bir parçasıdır. Geleceğin sürdürülebilir olması için, ilgili tüm paydaşlarla birlikte faaliyet gösterme ve işimizi yapma şeklimizi yeniden şekillendirmemiz gerektiğini biliyoruz. GPSNR’nin bir üyesi olarak, doğal kauçuk tedarik ve üretiminde yasal uygunluk, topluluk geçim kaynakları, sağlık, işleyen ekosistemler ve tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Tedarik zinciri ortaklarımızla birlikte, doğal kauçuk kültivatörlerinin yaşam kalitesini iyileştirmeye, doğal kauçuğun kalitesini yükseltmeye ve çevresel etkiyi en aza indirmeye yardımcı olacağız.”

GPSNR Platform Direktörü Stefano Savi şunları ekliyor: “ Hankook Lastikleri’nin GPSNR’nin politika çerçevesine uyumu; onların adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir doğal kauçuk değer zincirine olan bağlılıklarını yansıtıyor.”